Contact

Jack Wen +86 18937162597 wenluchao@hotmail.com
Lily Yu +86 13419748350
yuli871001@hotmail.com

Address:Room102, Unit 1, Building 6, Shangjingxiu Garden,Jinguang Road, ZhengDong District, Zhengzhou City, Henan Province, China.